طراحی سایت وب ایمساطراحی سایت وب ایمسا

طراحی سایت وب ایمسا


تضمین قرار داد سئو
با توجه به آنکه پرداخت سئو به صورت ماهیانه می باشد و انتهای هر ماه توسط وب ایمسابرای کارفرما گزارش ارسال می گردد کارفرما می تواند در صورت عدم رضایت از نتیجه فرآیند سئو و بهینه سازی وب سایت، فرآیند را با مجموعه وب ایمسا ادامه ندهد. طبق مقاله آیا به یک شرکت سئو کار نیاز دارید نوشته شده توسط شرکت گوگل هیچ شرکت و یا فردی نمی تواند جایگاه شما را در موتور جستجو تضمین نماید.


اعلام عبارات کلیدی به وب ایمسا
جهت برآورد حدودی مدت زمان لازم برای آنکه وب سایت شما صفحه اول گوگل نمایش داده شود، لازم است در ابتدا عبارات کلیدی مورد نظر خود را از وب ایمسا اعلام نمایید تا برآورد حدودی انجام گردد. طبق این مقاله گوگل تضمین رتبه شما در گوگل توسط شرکت سئوکار فرآیندی اشتباه می باشد و هیچ شرکت سئوکاری نمی تواند رتبه شما را در موتور جستجو تضمین نماید و بنابراین ما نیز در وب ایمسا تضمین جایگاه شما را در گوگل نمی دهیم.